dijous, 5 de juny de 2014

REUTILITZA!

"If animals can recycle, so can we." Si els animals poden reciclar, nosaltres també! "We can all bring our own bags when we go shopping." Tots podem portar les nostres pròpies bosses quan anem a comprar.