divendres, 26 de novembre de 2010

CONSELL AMBIENTAL

Amb data 25 de novembre de 2010 ha quedat constituit el Consell Ambiental de l'escola. El Consell Ambiental és una comissió del Consell Escolar on estan representats els diferents membres de la comunitat educativa.
Representants de l’alumnat: Héctor Mollón Fernández (secretari) i Marta Agramunt Font, ambdós alumnes de 6é de Primària.
Representants del professorat: Vicent Mateu Dualde, Inmaculada González Martínez i Mª del Mar Castón Palacio
Representants de les famílies: María Cabedo Barreda i Ferran Novella Hidalgo.
En el Consell Ambiental s'ha informat de la participació de l'escola en la II Setmana Europea per a la Prevenció de Residus.
S'ha parlat també sobre la dificultat que hi ha per a que els bons hàbits que treballem sobre mediambient puguen arribar al carrer, a casa, quan els alumnes acaben l'escola i passen a l'institut,...
És per això que el Consell ha decidit fer un seguiment actiu sobre la reducció de residus (amb els pessatge periòdic del fem que es produeix a escola) i la participació de tots els sectors (alumnes, pares i mestres) en les bones pràctiques mediambientals: Aportant informacions, idees, fent col·loquis, tallers,...

Com a conclusió: FER VISIBLES, DESITJABLES i POSSIBLES les actituds per a la cura del medi.

El proper dimecres es reunirà el Consell de Del·legats Mediambientals, que convoca als del·legats ambientals de totes les classes de Primària, per a extraure les conclusions de la II Setmana Europea en el centre.