dimecres, 25 de juliol de 2007

Reciclar no és suficient.


En la web de l'Ajuntament de Castelló, amb data d'ahir, apareix una notícia en la que es publiquen accions que el consistori vol dur a terme a fi de que els ciutadans es consciencien en la pràctica del reciclatge. A partir del mes de setembre els castellonencs podrem arreplegar, en les tinences d'alcaldia de la ciutat, bosses de fem per a reciclar. Estes bosses seran de diferents colors segons els contenidors als que aniran destinades. Es a dir, blaves per a paper i cartró, grogues per a envasos lleugers i verdes per al vidre.


Està molt bé que es facen campanyes a fi de recordar la necessitat de reciclar els residus. Però nosaltres no hem de quedar-nos en aquest punt. Si us fixeu en el títol del blog: "Reduir, reutilitzar, reciclar,..." l'ordre de les paraules no és casual. La primera paraula és reduir. El principal problema de la nostra societat industrialitzada és la gran quantitat de residus que produim, tema al que fem referència en moltes entrades del blog: residus plàstics, festa i fem, les bosses de plàstic,... És molt important que preguem consciència de quantes vegades al dia anem llançar coses a la paperera i al contenidor de fem domèstic. Al mateix temps que fem això hauríem de pensar si això que tirem podríem haver-lo evitat (utilitzant "fiambrera", evitant compra de fruites i verdures envasades, per eixemple).

És molt important reflexionar sobre aquestos temes perquè podem caure en el perill de sentir-nos molt bé perquè reciclem molt, però no plantejar-nos el tema de "reduir" els residus. En la notícia de l'Ajuntament es parla amb satisfacció dels milers de quilos de residus més que els castellonencs reciclen cada vegada, però jo no sé si això és una bona notícia en el seu conjunt.

En el títol del blog després de reduir apareix la paraula reutilitzar, després reciclar i per últim punts suspensius. I es que per a cuidar la Terra no són solament necessàries les tres "erres", si no sis "erres" a saber : Rebujar (el que no necessitem), Reduir, Reutilitzar, Reciclar, Reestructurar (el sistema econòmic), Redistribuir (els recursos del planeta). En la "docuteca" (en el marge dret) podeu consultar documents explicatius sobre les ERRES.

Pense que no parlem de res estrany, ja que els nostres avis no produien tants residus com nosaltres: mai utilitzaven tovallons o mocadors de paper, anaven a fer la compra amb cistella, retornaven els envasos de vidre,... Pot ser no és tan difícil, ni és una utopia.

És clar que una gran part de responsabilitat d'aquest remolí d'envasos està en els fabricants. Nosaltres el que podem fer és evitar la seua compra, però les autoritats hauríen d'exigir-los compromisos per a reduir els residus. Un exemple el podem trobar en Canadá que du a terme, fa uns anys, la campanya "ZERO WASTE" (Residus a zero) amb la que es pretén aconsegiur la reducció del fem en el país a través d'accions dels ciutadans i dels productors.

1 comentari:

Toni Lopez ha dit...

1-Día Mundial del Reciclaje
Este sábado 17 de mayo se celebra mundialmente el día del Reciclaje. Es una gran oportunidad de
tomar conciencia de la situación actual por la que pasa el media ambiente.
Debido a los excesos y la falta de responsabilidad social que hemos tenido los seres humanos a lo
largo de los años nuestro planeta se ha visto afectado con diversos problemas.
El exceso de desechos, el agotamiento de nuestros recursos naturales y el calentamiento global
ponen en peligro no solo a nuestro medio ambiente, si no que también nuestra salud.
Este día mundial del reciclaje diversas organizaciones organizarán eventos, conciertos y campañas
para promover el reciclaje y así ayudar a nuestro planeta.
El medio ambiente requiere de tu granito de arena para su mejora y conservación.
A Reciclar!!!
2-Cómo Contribuir al Día Mundial del Reciclaje
Este sábado 17 de mayo de 2008 es el Día Mundial del Reciclaje, es un buen momento para
contribuir al bienestar de nuestro planeta.
Es fácil, al menos por este día dedicado al reciclaje realiza pequeños esfuerzos que tendrán un gran
impacto en el medio ambiente, te presentamos aquí unos consejos fáciles de seguir.
· No utilices ninguna bolsa plástica
· No consumas ningún alimento envasado
· No fumes
· No utilices servilletas de papel
· Que tu baño no sobrepase los 5 minutos y sea con agua fría
· Consume alimentos frescos
· Separa la basura
· Haz composta
· Planta una semilla
· Haz alguna artesanía o manualidad con objetos reciclados
· No utilices el automóvil
· No prendas la televisión
Estas simples acciones al ser llevadas a cabo por muchas personas tendrán un gran impacto en el
medio ambiente y serán un bueno comienzo para una vida diaria que apoye al reciclaje.
3-Qué es reciclaje
Reciclar es usar los productos de nuevo, es un proceso en donde los materiales son introducidos nuevamente
al ciclo de producción al transformarlos en nuevos materiales que son utilizados de nuevo.
El término reciclar también se aplica cuando la vida útil de un producto para determinada función se ha
acabado y usamos ese producto para otra cosa diferente para la cual fue fabricado. Por ejemplo, cuando un
bote de mayonesa se termina, reutilizamos, reciclamos ese bote como alcancía por ejemplo.
Cuando creamos basura, es cuando mezclamos de manera irresponsable unos desechos con otros, se dice,
que si no generamos basura, cerca del 92% de los desechos se pueden reciclar de una manera o otra, en
cambio, cuando ya generamos la basura, sólo se puede rescatar un 30% de los desechos para reciclarlos.
Es por eso, que para que exista un buen reciclaje general, cada individuo debe de cooperar en el proceso de
separación de residuos para no generar esa basura que no se puede reutilizar tan eficientemente como si la
separáramos.
Que beneficios existen cuando reciclamos
 Si se recicla el vidrio, se ahorra un 90% de la energía a la hora de generar vidrio nuevo.
 Se disminuye el volumen de residuos que hay que eliminar, por lo que no hay tanta basura en el
mundo.
 Por cada dos toneladas de plástico que se recicla, se ahorra una tonelada de petróleo.
 Se ahorra mucha energía a la hora de crear nuevos productos, por lo que se reducen las emisiones de
CO2.
 Por cada tonelada de papel que se recicla se salvan 17 árboles
 Vivimos en inmundo más limpio
Datos interesantes sobre reciclaje
 Por cada tonelada de papel o cartón que se fabrica, se cortan 150 árboles
 En los últimos 47 años se ha producido más basura que en toda la historia del hombre
 Un mismo papel, se puede reciclar hasta 15 veces
 El papel reciclado es perfecto visto desde un punto de vista ecológico
 Cada persona genera en promedio 3.4 kilogramos de basura AL DÍA
 Existe el día mundial del reciclaje